Adlibris

Hantering av personuppgifter från Adlibris Kundservice

Uppdaterad

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service och support för att förbättra den totala upplevelsen av vår tjänst, genom e-post, chatt, telefon och sociala medier. I detta sammanhang kommer vi att använda dina personuppgifter för att hantera dina frågor, synpunkter, returer, reklamationer. Vi kommer också att analysera data på en aggregerad nivå för att få insikt i våra kunders preferenser, förväntningar och trender etc.


Vi kan komma att kontakta dig via e-post, chatt, telefon, sociala medier eller på annat sätt om det finns ett problem med eller information om din beställning eller för att efterfråga ditt deltagande i en kundundersökning, som är frivillig.


Läs hela vår personuppgiftspolicy https://www.adlibris.com/fi/sv/kundtjanst/personuppgifter